м.Ніжин, вул.Братів Зосим, 6
(04631)7-19-06

 Психолого-педагогічні засади технологій супроводу дітей з особливими освітніми потребами у процесі їх соціальної інтеграції. За науковою редакцією А. Г. Обухівської, Т. Д. Ілляшенко
 Найкращі практики роботи з підлітками.Методичний посібник / І.О. Нерубаєва, А.П. Павловський,А.В. Шебардіна. Київ, 2020 - 180с. 

 Адаптація дітей у 1,5, 10 класах. / упоряд. Т. Червонна. — К. : А28 Шк. світ, 2008. — 128 с. — (Бібліотека «Шкільного світу»).

 Дивитися і бачити: путівник для батьків дітей із порушеннями зору : навч.-метод. посіб. / [упор. І. О. Калініченко]. – Полтава : ПОІППО, 2016. – 88 с.

 Учні початкових класів із порушеннями зору: навчання та розвиток : навчально-методичний посібник / Т. М. Костенко. — Харків : Вид-во «Ранок», 2020. — 128 с.

 Таран, Оксана Петрівна (2010) Психологічна готовність дитини до школи Бібліотека "Шкільного світу". Шкільний світ, Київ.

 Алгоритми діяльності працівників психологічної служби : Т. 1 авт. кол. за заг. ред. В. Г. Панка. Київ : УНМЦ практичної психології і соціальної роботи, 2019. 138 с.

 Організація освітнього процесу в школах України в умовах карантину: аналітична записка / Л. Гриневич, Л. Ільїч, Н. Морзе, В. Прошкін, І. Шемелинець, К. Линьов, Г. Рій]. Київ: Київський університет імені Бориса Грінченка, 2020. 76 с.

 Що робити, якщо ваша дитина – агресор

 Сексуальне виховання дітей

ОСОБЛИВОСТІ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ ДІТЕЙ З ООП НАТАЛЯ ГЛАДКИХ КЕРІВНИЦЯ ІНКЛЮЗИВНИХ ПРОЄКТІВ ГО «БАЧИТИ СЕРЦЕМ»

 Застосування діагностичних мінімумів в діяльності працівників психологічної служби : [метод. рек.] / авт.-упор.: В. М. Горленко, В. Д. Острова, Н. В. Сосновенко, І. І. Ткачук ; за заг. ред. В. Г. Панка. – Київ : УНМЦ практичної психології і соціальної роботи, 2018.

 Протидія булінгу в закладі освіти: системний підхід. Методичний посібник. / Андрєєнкова В.Л., Мельничук В.О., Калашник О.А. – К.: ТОВ «Агентство «Україна», 2019. – 132 с.

 Як допомогти дитині, яка перебуває в стресі

 Консультування в системі психосоціальної допомоги дітям і сім’ям, що опинились у складних життєвих обставинах внаслідок військових дій / авт. кол ; заг. ред. В. Г. Панок, І. І. Ткачук. Київ: УНМЦ практичної психології і соціальної роботи, 2019. 144 с.