м.Ніжин, вул.Братів Зосим, 6
(04631)7-19-06

Безпека під час війни: практичні посібники, уроки, правила безпеки, покликання на вебресурси

Групи в соцмережах, телеграм-канали, мобільні застосунки

Основні нормативні документи з питань формування системи забезпечення якості освіти

 1. Про затвердження Порядку проведення інституційного аудиту закладів загальної середньої освіти //Наказ МОНУ від 09.01.2019 р. № 17
 1. Орієнтовні рівні якості освітніх та управлінських процесів для самооцінювання закладу освіти //Додаток 2 до Методики оцінювання освітніх і управлінських процесів закладу загальної середньої освіти під час інституційного аудиту, затвердженої наказом Державної служби якості освіти України від 09.01.2020 № 01-11/1 (в редакції наказу Державної служби якості освіти від 27.08.2020 № 01-11/42)
 1. Про затвердження Порядку проведення моніторингу якості освіти// Наказ МОНУ від 16.01.2020  № 54
 1. Про затвердження Методичних рекомендацій з питань формування внутрішньої системи забезпечення якості освіти у закладах загальної середньої освіти //Наказ МОНУ від 30.11.2020  № 1480
 1. Методичні рекомендації з питань формування внутрішньої системи забезпечення якості освіти у закладах дошкільної освіти // Затверджено наказом Державної служби якості освіти України від 30.11.2020 № 01-11/71.
 1. Орієнтовні критерії та індикатори для самооцінювання освітніх і управлінських процесів закладу дошкільної освіти: додаток 1 до Методичних рекомендації з питань формування внутрішньої системи забезпечення якості освіти у закладах позашкільної освіти
 1. Методичні рекомендації з питань формування внутрішньої системи забезпечення якості освіти у закладах позашкільної освіти // Наказ Державної служби якості освіти України від 07 грудня 2020 р. № 01-11/78
 1. Бобровський М.В., Горбачов С.І., Заплотинська О.О. Рекомендації до побудови внутрішньої системи забезпечення якості освіти у закладі загальної середньої освіти. – Київ, Державна служба якості освіти, 2019 – 240
 2. Бобровський М.В., Горбачов С.І., Заплотинська О.О., Ліннік О. О. Рекомендації до побудови внутрішньої системи забезпечення якості освіти у закладі загальної середньої освіти. — 2-ге видання, перероб. і доп. — Київ, Державна служба якості освіти, 2021 — 350 с.
 3. Автономія як шлях до ефективного менеджменту школи. Методичні рекомендації./ Сеїтосманов А., Фасоля О., Мархлєвскі В. — К., 2019. — 47 с.
 4. Панченко Г. Д., Шевченко А.Ф. ІНФОРМАЦІЙНО-ОСВІТНЄ СЕРЕДОВИЩЕ в ПРОФЕСІЙНІЙ ПІДГОТОВЦІ ВЧИТЕЛЯ// Збірник наукових праць. Випуск 11.
 5. СУПЕРВІЗІЯ ЯК СТРАТЕГІЯ ПОКРАЩЕННЯ ЯКОСТІ ВИКЛАДАННЯ: Порадник для супервізорів (наставників). Матеріали тренінгу розробленого і проведеного Всеукраїнським фондом «Крок за кроком» у співпраці з The LEGO Foundation 13-15 листопада 2018 року за організаційної підтримки Міністерства освіти і науки України та фінансової підтримки Агентства США з міжнародного розвитку.
 6. Громовий В. В. Самооцінювання якості роботи закладу загальної середньої освіти/ В.В. Громовий рекомендації:[Електронне видання]/— Дніпро: Середняк Т. К., 2019.– 87 с.
 7. Бондар А. Як сформувати якісну систему освіти в школі?.(Рекомендації ґрунтуються на вимогах та критеріях для оцінювання якості освітньої діяльності, управлінських процесів у закладі та охоплюють освітнє середовище, управлінські процеси, якість управлінської діяльності, оцінювання навчальних досягнень учнів)
 8. Старша профільна школа: кроки до становлення. Методичні рекомендації. / Сеїтосманов А., Фасоля О., Мархлєвскі В. — К., 2019. — 52 с (Матеріал підготовлений Шведсько-українським проектом “Підтримка децентралізації в Україні”, що фінансується Шведським агентством міжнародного розвитку SIDA та впроваджується компанією SKL International, яка є дочірньою організацією Шведської асоціації місцевих влад та регіонів SALAR)
 9. Мартинець Л. А. Управлінська діяльність керівника навчального закладу : [навч. посібн.] / Л. А. Мартинець. – Вінниця, 2018. – 196 с.
 10. Безпечна і дружня до дитини школа в контексті реформи «НУШ» / В. Пономаренко, Т. Воронцова, О. Сакович та ін. — К. : Алатон, 2020. — 64 с.
 11. Порадник для директора закладу дошкільної освіти щодо розбудови внутрішньої системи забезпечення якості освіти: Як створити внутрішню систему забезпечення якості освіти, 2021
 12. ІНСТИТУЦІЙНИЙ АУДИТ ШКОЛИ: що варто знати засновнику закладу загальної середньої освіти

 Управління ДСЯО у Чернігівській області: офіційний YuoTube канал 

Організаційні

Методичні рекомендації до організації освітнього процесу в закладах дошкільної, загальної середньої, позашкільної освіти у 2021/2022 навчальному році: інформаційно-методичний бюлетень / за заг. ред. І.К. Гіджеліцького; відпов. за вип. О.А. Кошка. – Хмельницький, 2021. – 288 с. Завантажити
30 років – 30 уроків : Інформаційно-методичні матеріали для проведення Дня знань та Першого уроку в 2021/2022 навчальному році / авт.- уклад. : Федорова Ю. В., Качуровська О. М., Колісніченко С. В., Коломоєць С. Д., Пляка С. М., Сіланть‘єва Є. Е.; за заг. ред. Федорової Ю. В. – Кропивницький: КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського», 2021. – 116 с. Завантажити
Конструктор уроку “Україна #30ua: життя у мрії” / ГО “Едкемп Україна”, 2021. - 37 с. Завантажити
Крокуємо разом. Дослідужуємо, відкриваємо, взаємодіємо… / Методичні рекомендації для проведення Дня знань та Першого уроку у 2020/2021 навчальному році / укладачі: Юлія ФЕДОРОВА, Сергій ПЛЯКА. – Кропивницький: КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського», 2020. – 160 с. Завантажити
Методичні рекомендації щодо організації роботи сайту закладу освіти (із фокусом на повагу прав людини в онлайновому просторі) / Громко Г., Мельник О., Сокол І., Черних О., Київ: ВАІТЕ, 2020. ‑ 20 с. Завантажити
Організація освітнього процесу в школах України в умовах карантину: аналітична записка / Л. Гриневич, Л. Ільїч, Н. Морзе, В. Прошкін, І. Шемелинець, К. Линьов, Г. Рій]. Київ: Київський університет імені Бориса Грінченка, 2020. 76 с. Завантажити
Нові підходи до управління освітнім закладом в умовах реформування освіти : методичний посібник для керівників закладів загальної середньої освіти / уклад. : Л. М. Михайлова, Л. М. Савенко, В. С. Стасюк. Харків : «Друкарня Мадрид», 2018. 98 с. Завантажити
Управління школою в час кризи: методичні рекомендації - ГО "Про.Світ.", 2021. - 92 с. Завантажити
Google Sites (Сайти) як засіб узагальнення професійного досвіду педагогічного працівника : практичний посібник / К. Р. Колос. – Житомир : Видавництво «О. О. Євенок», 2016. – 99 с. Завантажити
Новий освітній простір. Рекомендації., 2017 р. Завантажити
Абетка для директора: рекомендації до побудови внутрішньої системи забезпечення якості освіти у закладі загальної середньої освіти. /Бобровський М.В., Горбачов С.І., Заплотинська О.О. – Київ, Державна служба якості освіти, 2020 - 240 с. Завантажити
Абетка для директора. Рекомендації до побудови внутрішньої системи забезпечення якості освіти у закладі загальної середньої освіти. / Бобровський М.В., Горбачов С.І., Заплотинська О.О. Ліннік О. О. - 2-ге видання – Київ, Державна служба якості освіти, 2021 - 350 с. Завантажити
Директорські лайфхаки. Як долати виклики в школі / Посібник. Київ, 2020. - 125 с. Завантажити
Ефективні комунікації для освітніх управлінців / Посібник. Київ, 2019. - 72 с. Завантажити
Почни з головного: навчально-методичний збірник-тренажер з питань вивчення законодавства України у сфері загальної середньої освіти / Моравська Н.С., Ящишин І.В., Музика М.С., Ручаковський А.М.: управління Державної служби якості освіти у Тернопільській області. – 2020. Завантажити
Від керівника до лідера: практичні поради для директорів шкіл та керівників відділів освіти / Посібник-путівник, Київ, - 60 с. Завантажити
Розроблення та впровадження внутрішньої системи забезпечення якості освіти закладу загальної середньої освіти. Методичні рекомендації : [Електронне видання] / Осадчий І.Г – Дніпро: Середняк Т. К., 2019, –73 с. Завантажити
Педагогіка якості освіти: планування роботи закладу загальної середньої освіти: науково-практичний коментар у запитаннях та відповідях [Електронне видання] / І. Г. Осадчий. – Київ: ДОУ «Навчально-методичний центр з питань якості освіти». – 65 с. Завантажити
Автономія як шлях до ефективного менеджменту школи. Методичні рекомендації. / Сеїтосманов А., Фасоля О., Мархлєвскі В. — К., 2019. — 47 с. Завантажити
Самооцінювання якості роботи закладу загальної середньої освіти/ В.В. Громовий рекомендації:[Електронне видання]/— Дніпро: Середняк Т. К., 2019. – 87 с. Завантажити
Упровадження інноваційних форм методичої роботи у діяльність закладу загальної середньої освіти. Методичні рекомендації / Ігнатенко Н.М. - Чернігів: ЧОІППО імені К.Д. Ушинського, 2021. - 55 с. Завантажити
Портфоліо учителя, як форма аналізу та оцінки результатів його діяльності: методичні рекомендації [Електронне видання] / Л. М. Бабченко — Дніпро: Середняк Т. К., 2019, — 21 с Завантажити
Професійне портфоліо: територія успіху сучасного педагога: [навчально-методичний посібник] / А.А. Кендюхова. – Кіровоград: КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського», 2016. – 36 с. Завантажити
Технології професійного розвитку педагогів в умовах формальної і неформальної освіти: практичний посібник / М.П. Вовк, Г.І. Сотська, Н.О. Філіпчук, Ю.В. Грищенко, С.О. Соломаха, Л.Ю. Султанова, Н.С. Гомеля. – К.: Талком, 2019. – 320 с. Завантажити

Навчально-методичні посібники для педагогічних працівників

Бібліотека видань з питань інклюзивної освіти

МОН про інтегроване вивчення предметів

 1. Інтеграція навчальних предметів: плюси та мінуси https://osvita.ua/school/reform/53351/
 2. МОН пропонує об'єднати предмети у старшій школі https://osvita.ua/school/reform/53937/
 1. Інтеграція як «монтаж» рідного і світового https://osvita.ua/school/reform/58702/
 2. ВІДПОВІДІ НА ПОШИРЕНІ ЗАПИТАННЯ ЩОДО ДЕРЖАВНОГО СТАНДАРТУ БАЗОВОЇ https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-osvita/nova-ukrayinska-shkola/derzhavnij-standart-bazovoyi-serednoyi-osviti/vidpovidi-na-poshireni-zapitannya-shodo-derzhavnogo-standartu-bazovoyi-serednoyi-osviti
 1. Новий стандарт базової освіти: відповіді на запитання http://osvita.ua/school/77036/
 2. Інтеграція шкільних предметів не порушить прав вчителів, - МОН https://osvita.ua/school/reform/77040/

Матеріали до Дня примирення та перемоги над нацизмом. Україна в другій світовій війні:

Україна в Другій світовій війні. — Київ, Український інститут національної пам’яті, 2015. — 28 с.

БАБИН ЯР: ПАМ’ЯТЬ НА ТЛІ ІСТОРІЇ Путівник для вчителя Збірник навчально-методичних розробок шкільних занять на основі віртуальної виставки та документального фільму

Україна в Другій світовій війні: історичні нариси

Доступ до електронної версії матеріалів Шкільний бібліотечно-інформаційний центр: повне видання" 2021 р., № 3 

Доступ до електронної версії матеріалів Шкільний бібліотечно-інформаційний центр: повне видання" 2021 р., № 4

Посібники для шкільних бібліотек

Посібник "Живі письменники батькам"

  Дизайн-мислення для бібліотек: посібник з розробки дизайну, орієнтованого на користь бібліотеки. І видання

Дизайн-мислення для бібліотек: збірник вправ з розробки дизайну, орієнтованого на користь бібліотеки. І видання

Дизайн-мислення впродовж одного дня: керівництво з першого погляду для розвитку вашої бібліотеки

Курс креативності

Розвиток творчого потенціалу шкільного бібліотекаря у системі методичної роботи:методичні рекомендації // Чернігівський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені К.Д.Ушинського, 2017 р., 38 с. (Іващенко Л.І.Використання інформаційних технологій у роботі шкільних бібліотек міста Ніжина.-с.21)

Патріотичне виховання у шкільних бібліотеках: методи та підходи : метод. рек. / [авт.: І. І. Хемчян, Л. М. Бондар, Т. В. Добко, А. І. Рубан ; наук. ред.: Л. Д. Березівська, Т. В. Добко] ; НАПН України, Держ. наук.-пед. б-ка України ім. В. О. Сухомлинського. – Київ, 2017. – 103 c..-

Практична  медіаграмотність  для бібліотек.- Киїів: АУП, 2020

Чотири простори бібліотеки: модель діяльності

Перевірка бібліотечних фондів: методичні рекомендації //Державна науково-педагогічна бібліотека України ім.